Paslaugos

1. Pakavimo įrenginių, linijų našumo analizė ir efektyvumo didinimo rekomendacijos.
2. Ilgalaikis pakavimo procesų monitoringas.
3. Technologinių, gamybinių ir pakavimo įrenginių 3D projektavimas suderinant su esamais ar būsimais įrenginiais.
4. Pakuotės parinkimo konsultacijos.
5. Pakavimo ir technologinių įrenginių parinkimas,įrangos gamintojo paieška pagal techninę užduotį.

Lietuvos