Produktų kokybės inspekcija

KODĖL JUMS REIKALINGA PRODUKTŲ KOKYBĖS INSPEKCIJA?
Maisto ir ne maisto produktų kokybės inspekcija yra svarbi gamybos proceso dalis, kurios tikslas užtikrinti, kad jūsų parduodami produktai atitiktų privalomus standartus ir teisės aktų reikalavimus. Kaip įvarių įstaigų inspektoriai lankosi įmonėse ir tikrina higienos sertifikatus, produktų ženklinimo etiketes, prekių pažymėjimus, kitus kokybės kontrolės dokumentus ir pačių gaminių atitikimą normoms, taip gamintojai iš savo pusės rūpinasi gaminamų produktų kokybe, kuri garantuoja pirkėjų pasitenkinimą ir gaminių konkurencingumą.

KAIP ORGANIZUOTI GAMINIŲ KOKYBĖS PATIKRĄ?
Gaminamos produkcijos kokybė tikrinama praktiškai visose gamybos pramonės šakose: mėsos produktai, žuvies produktai ir jūros gėrybės, pieno produktai, konditerijos gaminiai, agro produktai, ne maisto produktai ir skysčiai, kosmetika ir t.t. Kai gaminama nedidelėmis partijomis, dažnai gaminių kokybės kontrolę atlieka darbuotojai, kurie vertina produkciją vizualiai, atlieka momentinius testus ir panašiai. Tačiau didelio gamybos efektyvumo sąlygomis, kai produktai dideliu greičiu ir kiekiais juda konvejeriu – darbuotojai fiziškai pavargsta, praranda dėmesį ir sugebėjimą įvertinti kiekvieno gaminio vieneto kokybę. Šiame atsakingame darbe jiems į pagalbą ateina automatizuoti kokybės inspektavimo ir broko identifikavimo bei pašalinimo įrenginiai.

KUO PASIŽYMI PRODUKTŲ KOKYBĖS PATIKRINIMO ĮRENGIMAI?
Produktų kokybės inspekcijos įrengimai sumontuojami linijinėje pakavimo sistemoje. Jie turi įvairias tvirtinimo galimybes, kurios priderinamos prie jūsų turimų arba mūsų montuojamų konvejerių linijų. Įrenginio dydis priklauso nuo jūsų gaminamos ir pakuojamos produkcijos dydžio. Įrenginys gali būti naudojamas kaip atskiras įrengimas arba integruojamas į pilnai sukomplektuotą liniją. Produktų kokybės inspekcijos įrengimo pagalba vyksta automatizuotas gaminamos produkcijos tikrinimas 3 būdais: vertinama išvaizda, forma ir svoris.

KVIEČIAME KREIPTIS Į MUS IR TURĖSITE KOKYBĖS INSPEKCIJOS SISTEMĄ
Su mūsų tiekiama, projektuojama, gaminama ir pritaikoma įranga turėsite nepriekaištingai veikiančią produktų kokybės inspektavimo sistemą savo gamybos linijoje. Gamybos greičio ir efektyvumo neberibos tokie veiksniai, kad darbuotojai fiziškai nespėja tikrinti produkcijos kokybės. Greičiau nustatysite ir pašalinsite broką sukeliančius faktorius, tausosite žaliavas ir pinigus.
Lietuvos